Avelsvärdering Shetlandshingstar Grevagården 090405

Asphagens Taco

Avec RS 551

Dalsgårds Lord Gold RS 558

Dalsgårds Lord Gold RS 558

Emmeros Jubilar RS 517

Gant of Northstar

Gläntans Pelé RS 556

Hönsetorps Ajax

Junibackens Rembrandt RS 533

Kronblads Pommac RS 554

Menno v.h. Aeghterhuus RS 559

Menno v.h. Aeghterhuus RS 559

No Fear v.d. Römer RS 553

Rosenhagas Pascali

Salut RS 557

Slättens Bethoven RS 535

The Look of the Moment RS 560

The Look of the Moment RS 560

Wilfred v.d. Zandhoeve RS 555

Ykoo v.d. Vijmorgen

Yuko v.h. Melkvonder

Zephyr af Jäboruder

Älvåsens Viking RS 552

Älvåsens Viking RS 552