Sommar- och Uppsamlingspremiering Uddetorp

Albany v. Bunswaard

Amy Rose af Jäboruder

Elize VI

Junibackens Fia

Leciha´s Elenna

Rosenhagas Loretta

Rosenhagas Rachel

Rosenhagas Rosalie

Wilma

Xandra v.d. Welgelegen