Sommarpremiering. Vara 220821.

Alla bilder är klickbara för att visas i större format.

Arryäll G

Kålkulla 
Polka

Vithatts
Nancy

Vithatts
Olympia

Apple´s 
Capella

Apple´s
Capricorn

Sky

Simberg
Hennie

Bjömar´s
Li´llusse

Elmelts Izobell

Gulmåras Ibb

Gulmåras Ibb

Orrkide

Ringagårdens Louie

Betthy

Gåija

Jinxa

LGJS Olivia

Maggie

Pennie

Rakel P

Silarps Warg

Ujsan

Vittras
Pälla

Ängdalas
Rasta P 
5814

BelaBell

Helmir
2091

Vimmela

Blomman

Dyrka

Högshults
Reblisse

Pavill

Vespa

Vinja