Nordsvenska hingstar

Alla bilder är klickbara för att visas i större format.

Senast uppdaterat 230724:
Titan 2102, ny hingst

Rolex
1937

Kronprins
1946

Zultan
1949

Heirums Nils
1958

Moklompen
1966

Albertino
1969

Glomstadsgutten
1975

Smedsmo Lindar
1978

Diamant
1981

Orion
1987

Zoldat
1995

Karat
1996

Kavaljer
1997

Radix
2000

Kravall
2005

Bule
2008

Fermnäs Eld
2013

Klenod
2015

Tanke
2017

Lazer
2025

Älve
2028

Esperuds Bruno
2029

Bäckens Brolle
2032

Helman 2036

Hårleman
2037

Torp-Tak
2039

Amos
2042

Harpun
2045

Krans
2046

Lothar
2047

Backdalas Kämpe
2048

Ulrik
2050

Björkhagens Modig
2051

Center
2052

Håbrand
2053

Modig
(2055)

Theddi
2057

Zin Opal
(2058)

Djärv
2059

Pärlvine
2060

Baltazar
(2061)

Brändabo Ådi
2062

Furir
2063

Lejkar
2064

Torp-Bjälke
(2066)

Zevs
2067

Greven
2068

Paj
2069

Zak
2070

Bom Bom
2071

Hålger
(2073)

Major
(2074)

River
(2075)

Torp-Tum
2076

Elstad Blesen
2079

Henning
2081

Bjh Bele
2087

Cesar
2089

Diod
2090

Helmir
2091

Lojal
2093

Vale
2099

Od
2101

Titan
2102

Cezar
2104

Lycke
(2106)

Mjärde
2107

Torp-Strö
2109

Asterix
2111

Buster
2112

Algot
2115

Dollar
2116

Enok
2117

Helix
2118

Torp-Bult 2120

Tyke
(2121)

Vält
2122

Luring (2130)

Laagendølen 2134

Salut 2135

Sånny 2136