Utställning Örebro Ponnyavelsförening. Kumla 190630.

Alla bilder är klickbara för att visas i större format.

Amadeus

Baronessan
RS 6441

Gläntans Pelé
RS 556

Gläntans Pelé
RS 556

Impuls Fadime

Knekthedens Patricia

Kämpelandets Malvia

Lexie´s Xellance dream

Lundstorps Fire Girl
RS 7581

Olivehults Mad Max

Pixie

Rosa Lee v.d. Zandkamp 
RS 6265

Skattens Sissy
RS 6220

Smedens Axl Rose

Alva Set 5702

Fontana

Kelwin

Lojstaklara 5465

Murkla Mitz 4698

Pejnarve Etosha

Pejnarve Matros

Sebastian JSA

Sibborp´s Walentina 5908

Mälby Morning Glory

Mälby My Yeti

Skyborne Morning Light

Ängvaktarns Peach

Ängvaktarns Royal Touch

Menai Radiant-Queen

Candella
RNF 2237

Miss Amélie

Pilens Lady

Parino