Utställning Shetland Väst. Mellerud 150607.

Alaska RS 6755

Almnäs Tarpan RS 641

Bårarps Diamond Moon RS 693

Bäckens Helios

Cinderella

Disco

Furusäters Athena

Gläntans Sukett

Kålkulla Udino

Lundstorps Katniss

Melkers Extra-Terrestrial RS 699

Trolleby Azalea

Witch