Uppdaterat  2020-09-28 På djupet, Halinas sida

Djupedalens Halina - SPA:s utställning i Vara, Res BIR med 99788= 41 poäng
Foto: Pernilla Hägg